<em>Phytophthora</em> по елата (<em>Abies</em> spp.)

  • Venche Talgø
  • Gary Chastagner

Abstract

Към род Abies принадлежат около 50 вида призхождащи предимно от умерените региони на северното полукълбо (http://www.discoverlife.org). Те играят съществена екологична роля за околната среда в регионите на своя произход. Няколко вида имат важно икономическо значение като източник за производство на дървесина и извън тези региони.
Други видове са високо ценени като декоративни растения. Поради естествената им конична форма, цвят и силни прирасти, същинските ели, особено видове със продължително задържане на иглите, са много подходящи за използване като коледни елхи и клонки. В Европа най-често срещаният вид, отглеждан като коледна елха е Нордмандска ела, докато в САЩ преобладават Фрейзър (Abies fraseri) и Благородна ела (Abies procera).
Други видове ели които се предлагат на пазара като коледни елхи са Балсамовата ела (A. balsamea), Грандовата ела (A. grandis), Корейската ела (Abies koreana), Сибирската ела (A. sibirica), Субалпийската ела (A. lasiocarpa), Турската мура (А. bornmuelleriana) и Бялата мура (A. concolor). Благородната ела е основен вид за производство на клонки, както в Европа така и в САЩ.

Published
2013-10-10