<em>Phytophthora</em> по конския кестен (<em>Aesculus hippocastanum</em> L.)

  • Sabine Werres
  • Seçil Akilli
  • Salih Maden

Abstract

В Европа конският кестен (Aesculus hippocastanum L.) е ценен дървесен вид, разпространен предимно покрай пътища, в паркове, алеи и градини. Среща се предимно в умерените климатични зони (карта на разпространението му е достъпна на http://www.discoverlife.org). Конският кестен е интродуциран в Централна Европа вид. Произхожда от планинските райони на Гърция, Албания и България. През 16 век конският кестен е пренесен от хората първоначално във Виена и по-късно е разпространен в останалата част на Европа. Този вид дървета достигат максимална възраст около 200 години.

Съществуват различни сортове конски кестен (Aesculus hippocastanum). Такива са „Baumannii”, “Globosum” и “Pyramidalís”. Освен това от Aesculus hippocastanum произхожда червено цъфтящия хибрид А. х carnea (Червен конски кестен). Известен сорт на този хибрид е „Briottii”.

Published
2013-10-10