<em>Phytophthora</em> по сладкия кестен (<em>Castanea sativa</em> Mill.)

  • Simone Prospero
  • Andrea Vannini
  • Anna Maria Vettraino

Abstract

Европейският (или сладък) кестен (Castanea sativa Mill.) е единственият местен вид от род Castanea в Европа. Естественият ареал на разространение на C. sativa е вероятно от регион на Мала Азия, преминава през Черно море и достига до Западен Кавказ. В момента този вид е разпространен от Западна до Източна Европа (http://www.discoverlife.org) в региони с годишна сума на валежите над 600 mm, къс период на засушаване, и леко кисели почви (pH 4.5-6.5) (Urbisz & Urbisz, 2007).

В Европа отглеждането на C. sativa има дълга традиция (Conedera et al., 2004). Този вид има голямо икономическо значение, заради ядливите си плодове и отлична дървесина, с оптимални технологични характеристики. Освен това, кестеновите насаждения играят важна агро-екологична роля, например защита срещу пожари, местообитания на диви видове, и рекреационни зони.

За търговско производство са създадени различни сортове (култивирани сортове), включително хубриди между Европейския и Японски кестен (C. crenata). Сортовете се отличават по много характеристики, като например размер на плода и органолептични свойства на ядката.

Published
2013-10-17